Välkommen!

 

Jag heter Marcus Mohlin och är en frilansande musiker baserad i Stockholm.

My name is Marcus Mohlin and I am a free-lance musician based in Stockholm, Sweden.

 

 

Cembalo & Violin är mina instrument och jag sysslar främst med tidig klassisk musik (barockmusik) och svensk folkmusik, men självklart besöker jag regelbundet andra genrer också.

Harpsichord & Violin are my instruments and I work mostly with early classical music (baroque music) and swedish folk music, but of course I regularly visit other genres as well.

 

 

Jag började spela piano som 6-åring, fiolen kom in under 9:an på högstadiet och min fascination av cembalo väcktes på gymnasiet. Idag (2013) har jag nyligen avslutat min utbildning i cembalo. Jag studerade för Mayumi Kamata och Ulf Söderberg på Collegium Musicum, en specialisering inom tidig musik på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

I started to play piano as a 6 year old, the violin made its entrance in 9th grade elementary school and my fascination for harpsichord awoke during my studies at high school. Today (2013) I recently graduated from my harpsichord education. I studied with Mayumi Kamata and Ulf Söderberg at Collegium Musicum, a specialization in early music at the Royal College of Music in Stockholm, Sweden.

 

 

Min erfarenhet inom musikarbetslivet är stor, då jag var flitigt anlitad redan under mina studier. Jag spelar med barockpersonligheter som Peter Spissky, Alfredo Bernadini och Rachel Podger, och anlitas regelbundet av orkestrarna Concerto Copenhagen och Drottningholms Barockensemble. Under november 2013 kommer jag tillsammans med Trevor Pinnock, Lars-Ulrik Mortensen och Concerto Copenhagen att spela in en CD med Bachs konserter för flera cembali.

I´ve got great experience... I was regularly engaged already during my studies. I play with baroque personalities like Peter Spissky, Alfredo Bernadini and Rachel Podger, and I often join the orchestras Concerto Copenhagen and Drottningholms Baroque Ensemble. During November 2013 I will, together with Trevor Pinnock, Lars-Ulrik Mortensen and Concerto Copenhagen, record a cd with Bachs concertos for several harpsichords.

 

 

Jag gör allt från att spela på bröllop och begravningar till att vara musikalisk ledare/konsertmästare för orkester- och operaprojekt, samt är en van pedagog, både enskilt och i större grupper.

My work includes everything from playing att weddings & funerals to being the musical director/concert master in orchestra- and opera projects, and I am also an experienced teacher, both individual and in larger groups.

 

 

På denna hemsida hittar du mer information och bilder, kalender för mina konserter och hur du kan kontakta mig.

At this website you will find more information and pictures, a calender for my concerts and how you can contact me.